ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    51
    เปิดดู:
    3,323
   2. ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    1,163
   3. ตอบ:
    40
    เปิดดู:
    2,546
   4. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    409
   5. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    393
   6. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    493
   7. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    256
   8. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    430
   9. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    256
   10. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    510
   11. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    1,006
   12. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    374
   13. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    1,566
   14. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    1,108
   15. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    276
   16. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    560
   17. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    518
   18. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,625
   19. Nunclub
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    333
   20. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    271
   21. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    228
   22. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    396
   23. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    268
   24. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    558
   25. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,572
   26. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    366
   27. สายชน
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    12,674
   28. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,135
   29. deneta
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,711
   30. waroon
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,588

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...