spiritualsoul6599
ความเคลื่อนไหวล่าสุด:
6 พฤษภาคม 2018
วันที่สมัครสมาชิก:
10 พฤษภาคม 2017
โพสต์:
69
Profile Views:
4
พลัง:
16

30 คนล่าสุดที่เข้าชม 4

 1. spiritualsoul6599
 2. varissra
 3. Summer11
view_all

โพสต์เรตติ้ง

ได้รับ: ให้:
ถูกใจ 6 4
อนุโมทนา 7 0
รักเลย 1 1
ฮ่าๆ 0 0
ว้าว 2 0
เศร้า 0 0
โกรธ 0 0
ไม่เห็นด้วย 0 0
เพศ:
ชาย
โฮมเพจ:
ที่ตั้ง:
11
อาชีพ:
อิสระ

แชร์หน้านี้

spiritualsoul6599

สมาชิก, ชาย, จาก 11

spiritualsoul6599 เห็นครั้งสุดท้าย:
6 พฤษภาคม 2018
  1. spiritualsoul6599
  2. spiritualsoul6599
   spiritualsoul6599
   [MEDIA=youtube]he73Yi_pbSU[/MEDIA]
  3. spiritualsoul6599
   spiritualsoul6599
   ในนิยาม Light worker ของครูทางจิตวิญญาณ อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ผู้ถ่ายทอดสัญญาณจากจักรวาล ดังนี้ [MEDIA=facebook]1874297926117345[/MEDIA]
  4. spiritualsoul6599
   spiritualsoul6599
   "ถ้าคุณคิดว่า อาจารย์กำลังสอนบทเรียนอันน่าเบื่อ ก็ลองไปทำงานแล้วเจอกับเจ้านายดู แล้วคุณจะรู้ว่าอะไรน่าเหนื่อยอ่อนกว่ากัน" #บิลเกตส์ #BillGate . . "เบื่อ" คือคำที่มีพลังด้านลบอย่างมาก แค่เราเราลองพูดมันออกมา... มันจะดึงพลัง ของเรา ทำให้เราเริ่มเหนื่อยหน่าย ทำให้เราเริ่มไม่อยากจะทำอะไรเลย . . สมองของเราเริ่มล้า คิดอะไรไม่ออก ถ้าไม่จำเป็น...อย่าพูดคำว่า "เบื่อ" .
  5. spiritualsoul6599
   spiritualsoul6599
   ...มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้พันธนาการของความเชื่อ ความไม่เข้าใจชีวิต ความไม่รู้จักตัวตนของตนเอง ทำให้ทุกคนหลงทางและมีชีวิตอยู่อย่างหดหู่ แต่เมื่อใดที่สามารถค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง ทุกคนสามารถพบกับความสุขได้อย่างง่ายดาย... สิ่งที่เคยเห็นว่าคว่ำก็เป็นหงาย สิ่งที่เคยเห็นว่าหงายก็เป็นคว่ำ สิ่งที่เคยเห็นว่าใช่กลายเป็นไม่ใช่ สิ่งที่เคยเห็นว่ามีก็ไม่มี สิ่งที่เคยเห็นว่าไม่มีกลับเห็นว่ามีอยู่
  6. spiritualsoul6599
   spiritualsoul6599
   เผยแพร่งานและข่าวสาร การเปลี่ยนจิตสำนึก,จิตเหนือสำนึก,จิตใต้สำนึก,กฎแห่งแรงดึงดูด,และการเปลี่ยนแปลงตัวตนเก่าสู่ตัวตนใหม่ที่อุดมสมบูรณ์จากภายใน
 • Loading...
 • Loading...
 • เกี่ยวกับ

  เพศ:
  ชาย
  โฮมเพจ:
  https://spiritualwavelink.wordpress.com/
  ที่ตั้ง:
  11
  อาชีพ:
  อิสระ
  ชื่อและนามสกุล:
  กันตภณ เส้งสั้น
  กระบวนการ Spiritual Jumping คือการส่งคลื่นความถี่ด้ำนบวกที่มีพลังงำนขั้นสูงสุด…สูงกว่ำย่ำนควำมถี่ด้ำนลบที่สะสมในควำมทรงจำทั้งหมด โดยส่งความถี่ด้านบวกซึ่งเป็นพลังงานจักรวาล พลังงานความรัก พลังงานอันบริสุทธิ์เข้าไปสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพื่อปรับโครงสร้างจิตและโครงสร้างของสมองใหม่ เกิดการจดจาในย่านความถี่ด้านบวก ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้สึกโล่ง…โปร่ง…สบาย  เมื่อจิตเข้ำไปจดจำควำมโล่งโปร่งสบำยเป็นที่ตั้ง คุณจะสำมำรถเติมเต็มควำมเป็นไปได้ทุกสิ่งเข้ำไปในชีวิตเพรำะไม่มีพลังงำนด้ำนลบเข้ำมำบดบังหรือตัดรอน ณ จุดนี้เองที่ผมเข้ำใจว่ำเป็นจุดที่ลึกที่สุดในกระบวนกำรตั้งรหัสชีวิตใหม่ เป็นการสร้างความเข้าใจใหม่ว่าเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เชื่อกันในยุคก่อนว่าคนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม


  แท้จริงแล้วผู้ที่เข้าใจในกระบวนการของมาสเตอร์โค้ชที่ใช้เทคนิค Spiritual Jumping จิตของคุณจะสามารถยกระดับอยู่เหนือการได้รับผลกรรมเก่า โดยการตั้งรหัสชีวิตเพื่อสร้างตัวตนที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาใหม่ให้มีศักยภาพที่เพิ่มพูนกว่าเดิม มีความสามารถในการสร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับตนเองมากขึ้น  [​IMG]  หลายคนอาจเกลียดพ่อหรือเกลียดแม่ ไม่ชอบพฤติกรรมบางอย่างของพ่อหรือแม่ แต่การที่เขาใช้ชีวิตในวัยเด็กกับสิ่งที่ไม่ชอบ อยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบ สุดท้ายแล้วเขาดึงดูดสิ่งที่ไม่ชอบผ่านความเกลียดโดยไม่รู้ตัว แทบทุกกรณีเมื่อโตขึ้นกลับมีพฤติกรรมที่ตนเองไม่ชอบอย่างที่พ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเคยเป็น และสิ่งเหล่านั้นก็ส่งผลต่อชีวิตของเขาเรื่อยมา ดังนั้น ถ้าเข้าใจกระบวนการของกฎแห่งแรงดึงดูดผ่านหลักสูตรของมาสเตอร์โค้ชและเทคนิค Spiritual Jumping จะสามารถยุติการลอกเลียนแบบวงจรผิดพลาดอันซ้าซากที่ได้เลียนแบบคนใกล้ชิดในวัยเด็ก แล้วก้าวกระโดดจากวงจรเดิมกลายเป็นดาวฤกษ์ดวงใหม่ที่มีวงโคจรของตัวเอง  Spiritual Jumping เป็นการไขรหัสของกฎแห่งแรงดึงดูดทาให้ส่งผลต่อทุกชีวิตได้จริงและง่ายขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมวลมนุษย์ให้ก้าวสู่ยุคพลังงานใหม่ ที่ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่เราไม่รู้หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ สามารถกาหนดชะตาชีวิตให้ประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายอย่างที่ตั้งใจ  [​IMG]

  061-632 8796,098-459 4996

  Line ID: 0923656554
Loading...