"ติช นัท ฮันห์ มิติใหม่ของพุทธศาสนา"

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย mead, 30 พฤษภาคม 2007.

 1. mead

  mead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 เมษายน 2005
  โพสต์:
  7,664
  ค่าพลัง:
  +61,691
  <TABLE cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width="30%">
  [​IMG]
  </TD><TD vAlign=top width="70%">[SIZE=+1]"ติช นัท ฮันห์ มิติใหม่ของพุทธศาสนา"[/SIZE]
  เขียนโดย พระไพศาล วิสาโล
  คอลัมน์ มองอย่างพุทธ - มติชนรายวัน 18/02/2550


  นอกจากองค์ทะไลลามะแล้ว ท่านติช นัท ฮันห์ เป็นภิกษุอีกรูปหนึ่ง ที่นิตยสารไทม์เมื่อเร็วๆ นี้ ยกย่อง ให้เป็น "hero" หรือผู้มีผลงานอันโดดเด่นและ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนทั้งโลก หนังสือหลายเล่มของท่าน ติดอันดับ หนังสือขายดี ทั้งในยุโรปและอเมริกา ทุกหนแห่งที่ท่านไปบรรยาย จะมีผู้ฟังแน่นขนัด แม้ต้อง เสียค่าผ่านประตูก็ตาม ยิ่งที่หมู่บ้านพลัม อันเป็นสำนักของท่าน ในประเทศ ฝรั่งเศส ทุกปีจะมีผู้เข้าร่วม ปฏิบัติธรรมประจำฤดูร้อน นับพันคนในคราวเดียวกัน คนเหล่านี้มาจากแทบทุกทวีปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ แอฟริกา และอเมริกาใต้
  </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  คำสอนของท่านนำความสงบเย็นและหว่านความรักลงไปในจิตใจของผู้คนนับล้าน แต่น้อยคนจะตระหนักว่า ความสงบเย็นและความรักที่ออกมาจากหัวใจ ของท่านนั้น มิได้ก่อเกิดจากการนั่งภาวนาในป่าอันสงบสงัดเท่านั้น หากยังกลั่นออกมาจากความทุกข์ยากแสนสาหัสท่ามกลางเพลิงสงครามอันยาวนาน สงครามเวียดนามได้สังหาร ญาติมิตรศิษย์หาและเพื่อนร่วมชาติของท่านเป็นจำนวนมาก แต่กลับทำให้ท่านมั่นคงยิ่งขึ้นในเมตตากรุณา แม้กระทั่งกับ ผู้ปลิดชีวิตบุคคลที่ท่านรัก ท่ามกลางการตอบโต้ด้วยความอาฆาตพยาบาท ท่านเรียกร้องการให้อภัย ขณะเดียวกัน ก็อุทิศตนเพื่อนำสันติภาพกลับคืนมา ท่านเคยกล่าวถึงประเทศเวียดนามของท่านว่าเปรียบเสมือน "ดอกบัวกลางทะเลเพลิง" ชีวิตของท่านจะว่าไปแล้วไม่ได้ผิดไปจากอุปมาดังกล่าวเลย

  หากจีนไม่รุกรานธิเบต โลกก็คงไม่รู้จักองค์ทะไลลามะ ในทำนองเดียวกันหากรัฐบาลเวียดนามใต้ ไม่ปิดประตู ผลักไสให้ท่านกลายเป็นผู้ลี้ภัย โลกก็คง ไม่มีโอกาสดื่มด่ำสัมผัสธรรมของท่านนัท ฮันห์อย่างแพร่หลายเช่นทุกวันนี้ เมื่อท่านไม่อาจเข้าประเทศเวียดนามได้ หลังจากการไปรณรงค์เรียกร้อง สันติภาพที่สหรัฐอเมริกา อเมริกาและยุโรป จึงเปรียบเสมือนบ้านของท่านตลอด ๓๙ ปีที่ผ่านมา หนังสือและคำสอนที่สำคัญของท่านส่วนใหญ่เกิดขึ้น ในช่วงนี้ ยิ่งท่านมาตั้งสำนักที่หมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศส สังฆะของท่านก็หยั่งรากลึกและเติบใหญ่ จนกลายเป็นพลังที่สำคัญ ในทางศาสนธรรมและสันติภาพ ขณะเดียวกันก็สร้างมิติใหม่ให้แก่พระพุทธศาสนา ทั้งในระดับโลก และสำหรับเวียดนามเอง

  [​IMG]

  ท่านนัท ฮันห์ เป็นหนึ่งในบุคคล ผู้ริเริ่ม นำพุทธศาสนา ออกมาสัมพันธ์กับโลกสมัยใหม่ อย่างมีพลัง ในยามที่บ้านเมือง เกิดศึกสงคราม ท่านเห็นว่าจุดยืนของพุทธศาสนา มิได้อยู่ที่ การสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่จับอาวุธห้ำหั่นกัน หากอยู่ที่ การเสนอทางออกอย่างสันติ โดยมีความเมตตาต่อทั้งสองฝ่าย แม้นั่นจะหมายถึง การถูกเข้าใจผิด จากทุกฝ่าย ก็ตาม และในขณะที่ ผู้คนกำลังเดือดร้อน จากภัยสงครามและความยากจน ชาวพุทธ ไม่ควรเอาแต่นั่งภาวนาหรือแผ่เมตตา อยู่ในมุ้ง หากควรออกไปช่วยเหลือคนเหล่านั้น โดยพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุข กับเขา แต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กับ ปฏิบัติการ ทางสังคม ก็คือ การเจริญสมาธิภาวนา เพื่อให้จิตบังเกิดความสงบ มีสติ เปี่ยมด้วย กรุณาและมีปัญญา กระจ่างแจ้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดทั้งประโยชน์ท่าน และประโยชน์ตนอย่างแท้จริง

  นอกจากการนำพุทธศาสนามาสัมพันธ์กับสังคมแล้ว ท่านนัท ฮันห์ ยังเห็นว่าพุทธศาสนามิอาจแยกจากชีวิตได้ การปฏิบัติธรรม มิได้หมายถึงการปลีกตัว ออกจากกิจวัตรประจำวัน หากควรผสานให้กลมกลืนกับทุกอิริยาบถ ไม่ว่าการกิน การดื่ม การทำงาน ล้วนเป็นโอกาสแห่งการเจริญสมาธิภาวนาทั้งสิ้น พุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับชีวิตและสังคม อย่างแนบแน่นดังกล่าว ท่านนัท ฮันห์ เรียกว่า Engaged Buddhism ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับ อย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน

  เสน่ห์แห่งคำสอนของท่านนัท ฮันห์ อยู่ที่การประยุกต์ธรรมให้สมสมัย โดยอิงอาศัยหลักไตรสิกขา กล่าวคือศีล สมาธิ ปัญญา แทนที่ศีลจะจำกัดอยู่แค่ศีล 5 ในขอบเขตแคบ ๆ อย่างที่เราคุ้นเคย ท่านได้ขยายศีล 5 ให้มีความหมาย กว้างขึ้น เพื่อให้เหมาะกับ สังคมสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนแยบยลสูง จนผู้คน สามารถเบียดเบียนกันได้ แม้จะไม่เห็นตัวกัน เช่น ศีลข้อที่ 1 อันได้แก่ปาณาติบาต ท่านได้ขยายความว่าหมายถึง "การตั้งจิตมั่นที่จะไม่ทำลายชีวิต ไม่ปล่อย ให้ผู้อื่นทำลายชีวิต รวมทั้งจะไม่ส่งเสริมการทำลายชีวิตใด ๆ ในโลกนี้ โดยทั้งความคิดและในทางการปฏิบัติ" ในแง่นี้การสนับสนุนนโยบาย ฆ่าตัดตอน ผู้ค้ายาเสพติด หรือการบริโภคที่ส่งเสริม อุตสาหกรรมทารุณสัตว์ ก็เท่ากับผิดศีลข้อที่ 1 ด้วย

  ในด้านสมาธิ ท่านเห็นว่าหัวใจสำคัญของสมาธิภาวนา คือการเจริญสติ เพราะสตินำไปสู่ความตื่นรู้ และความตื่นรู้นั้นมิได้จำกัดอยู่แค่ การรู้กายและใจ ของตนเท่านั้น หากยังรู้ความเป็นไปของสิ่งรอบตัว รวมทั้งรู้ถึง ความทุกข์ยากของผู้คนด้วย แต่ขณะเดียวกันจะต้องไม่ปล่อยให้ความทุกข์ของผู้อื่น ท่วมท้นจิต จนตนเองกลายเป็นผู้ทุกข์ ไปด้วยอีกคน เราจะต้องรักษาจิตให้ผ่องใสอยู่เสมอ โดยมีสติเข้าไปรับรู้ความเศร้าโศก ความโกรธ ความเกลียด และแปรให้เป็น ความสงบและความรัก การตื่นอยู่เสมอด้วยสตินั้นเป็นปาฏิหาริย์ในตัวเอง ดังหนังสือเรื่อง "ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ" ของท่าน เป็นคู่มือนำทางให้แก่เรา ได้เป็นอย่างดี โดยที่ต้องไม่ลืมว่าหนังสือเล่มนี้ ท่านเขียนในขณะที่สงครามเวียดนามกำลังมาถึงจุดแตกหัก แม้ท่านจะห่วงใยกับสถานการณ์ดังกล่าวเพียงใด แต่ท่านก็สงบนิ่งพอที่จะเขียนหนังสืออันมีคุณค่าลุ่มลึกทางจิตใจได้


  <TABLE cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width="30%">
  [​IMG]
  </TD><TD vAlign=top width="74%"> ท่านนัท ฮันห์ ยังเป็นผู้ฉลาดในการนำพาให้เราเห็นโลกด้วยปัญญา กล่าวคือ ไปพ้นจากความหลง แห่งทวิภาวะที่มองสิ่งต่างๆ แยกออกเป็นขั้วๆ ท่านชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่มองเห็นเป็นขั้วนั้น แท้จริงเป็นอีกด้านของ เหรียญเดียวกัน ไม่ว่า ได้-เสีย มา-ไป เกิด-ตาย เรา-ผู้อื่น ขยะ-ดอกไม้ เหยื่อ-อาชญากร ทั้งหมดนี้ ไม่ได้แยกจากกัน คนที่เป็นอาชญากรนั้นก็เคยเป็นเหยื่อมาก่อน เช่นเดียวกับขยะ ซึ่งในอดีต เคยเป็นดอกไม้ และในอนาคตก็จะ กลายเป็นดอกไม้อีก ในโลกแห่งความเป็นจริง ทุกอย่างล้วนสัมพันธ์กันและเป็นเหตุปัจจัย ให้แก่กันและกัน (ดังท่านเรียกว่า
   
 2. mead

  mead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 เมษายน 2005
  โพสต์:
  7,664
  ค่าพลัง:
  +61,691
  <TABLE width=560><TBODY><TR><TD>ติช นัท ฮันห์เสนอให้ ฟังลึก ๆ เพื่อแก้ปัญหาภาคใต้ไทย

  </TD></TR><TR><TD>
  [​IMG]
  ติช นัท ฮันห์ เสนอให้ "ฟังลึก ๆ" เพื่อแก้ปัญหาภาคใต้ไทย
  ติช นัท ฮันห์, ผู้นำจิตวิญญาณเซนของเวียดนามระดับโลก, เสนอว่าทางแก้ปัญหาความ
  รุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ของไทยจะต้องให้ "ทุกฝ่ายที่รู้สึกว่าเป็นผู้ถูกกระทำ" มานั่งพูด
  จากันอย่างสันติและทุกฝ่ายต้อง "ฟังอย่างลึก ๆ" (deep listening) เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
  อย่างถาวร
  หลวงปู่นัท ฮันทห์กล่าวถึงปัญหาภาคใต้ระหว่างตอบคำถามจากผู้ร่วมภาวนาที่ศูนย์พัฒนา
  ทรัพยกรมนุษย์ที่สันกำแพง, เชียงใหม่, เช้านี้...ที่ถามว่าศาสนาพุทธและวิธีสันติสมานฉันท์
  จะแก้ปัญหา "ความกลัว" ของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังมีการฆ่าฟันกันทุกวันได้
  อย่างไร
  ท่านตอบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากการที่ยังไม่ได้ "ฟังกันให้ลึก ๆ" ของฝ่ายต่าง ๆ ใน
  ความขัดแย้ง เพราะต่างฝ่ายต่างมีความระแวงสงสัยกันและกัน และทุกฝ่ายต่างก็กลายเป็นผู้
  ถูกกระทำ
  [​IMG]
  "รัฐบาลไทยควรจะเชิญผู้มีปัญญาในสังคมทั้งหมด และเชื้อเชิญทุกฝ่ายในความขัดแย้งนี้มา
  ฟังกันให้ลึก ๆ และยาว ๆ เพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขามีความโกรธแค้นชิงชังและสงสัยคลาง
  แคลงเพราะอะไร...เขาอาจจะเคยถูกกระทำ, ถูกใส่ร้าย, ถูกกลั่นแกล้งมาก่อนจึงได้ก่อ
  ความรุนแรง...บางทีความกลัวก็เกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะทำร้าย
  ตนเอง...ฉะนั้น, ผมคิดว่ารัฐบาลไทยควรจะจัดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั่งลงและสำคัญคือต้อง
  ฟังกันให้ลึก ๆ"

  หลวงปู่นัทฮันห์และคณะสงฆ์จากหมู่บ้านพลัมที่ฝรั่งเศสกำลังจัดกิจกรรมภาวนา (retreat) ที่
  จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา ๕ วันซึ่งจะจบลงวันอาทิตย์นี้..โดยเน้นการหายใจเข้าออกลึก ๆ
  และให้กำจัดความโกรธเกลียดของตนเองด้วยความเมตตาและสมานฉันท์และให้อยู่กับ
  ปัจจุบัน  </TD></TR><TR><TD align=right>โดย สุทธิชัย หยุ่น</TD></TR><TR><TD align=right>วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2550</TD></TR></TBODY></TABLE>

  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=42511
   
 3. mead

  mead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 เมษายน 2005
  โพสต์:
  7,664
  ค่าพลัง:
  +61,691
  เรื่องน่าสนใจอื่นๆ เอาไว้อ่านกันครับ

  ศาสนาอื่นๆ และความเข้าใจระหว่างศาสนา
  สังคม&การเมือง

  ติช นัท ห์แนะผู้นำชาติ ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล

  การภาวนาและการต่อต้าน : บันทึกคำสนทนาระหว่างติช นัท

  รักแท้ของมนุษยชาติ - บทความสยามเสวนา
   
 4. thavornsiripat

  thavornsiripat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  1,968
  ค่าพลัง:
  +13,811
  พี่มีด เริ่มสร้างหมู่บ้านพลัมเล้ย

  พี่มีดเริ่มสร้างหมู่บ้านพลัมเลย เดี๋ยวผมย้ายไปอยู่ด้วย (b-oneeye)
   
 5. MOUNTAIN

  MOUNTAIN เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  15,035
  ค่าพลัง:
  +131,981
  ท่านติช นัท ฮันห์ เป็นผู้ชี้นำการฝึกสติ
  ในชีวิตประจำวันได้อย่างยอดเยี่ยม
  หนังสือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ
  เป็นหนังสือเล่มแรกที่ ทำให้ผมรู้จักท่าน

  ขอบคุณคุณ mead ที่นำมาลง
  ขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับ
   
 6. MOUNTAIN

  MOUNTAIN เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  15,035
  ค่าพลัง:
  +131,981

  555+ ผมไปด้วย
  [​IMG]
   
 7. mead

  mead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 เมษายน 2005
  โพสต์:
  7,664
  ค่าพลัง:
  +61,691
  ท่านมาเมืองไทย แต่ไม่ได้ไปฟังบรรยายเลยครับพี่เมาท์ ชอบอ่านบทกวีแนวเซ็น อ่านแล้วชวนให้ขบคิดตาม ให้เกิดสติปัญญาแบบๆนี้ครับ คงมีหนังสือดีๆเยอะนะครับที่บ้านพี่เมาท์++น่าอ่านดีครับ

  ย้ายมาเลยคับคุณเปิ้ล หมู่บ้านแพนด้าวิวเลจจ์ ปลูกผักผลไม้ไว้ทานกัน
  ให้พี่คลิกตามรดน้ำ อิอิ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2007
 8. MOUNTAIN

  MOUNTAIN เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  15,035
  ค่าพลัง:
  +131,981
  :cool:
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. mead

  mead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 เมษายน 2005
  โพสต์:
  7,664
  ค่าพลัง:
  +61,691
  ดูเวลาท่านเดินสิ เหมือนเดินจงกลมเลย ค่อยๆเดินช้าๆ เนิบๆ..ไม่รีบไม่ร้อน
  แบบอย่างความมีสติ ทุกลมหายใจ ทุกเวลายามตื่น เป็น"มหาสติ"ของจริงเลยครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2007
 10. MOUNTAIN

  MOUNTAIN เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  15,035
  ค่าพลัง:
  +131,981
  อ่านหนังสือเล่มแรกของท่านอาจารย์ติช นัท ฮันห์
  ชอบมาก เรื่องการ กินส้ม..........

  ท่าน ยื่นส้ม ให้ลูกศิษย์ กิน
  ลูกศิษย์แกะเปลือกส้ม ด้วยความชำนาญ
  แล้วก็ กินๆๆๆๆๆ จนหมด

  ท่านบอกว่า คุณ ยังไม่ได้กินส้ม ???
  ลูกศิษย์ งง.. บอกว่า ส้มอยู่ในท้องแล้ว ไม่ได้กินได้งัยครับ

  ท่านหยิบส้ม มาใหม่ผลหนึ่ง
  ค่อยๆ บรรจงแกะผิวส้ม อย่างมีสติกำกับ
  รู้ทุกขณะของอาการแกะเปลือกส้ม
  จากนั้นค่อย หยิบชิ้นส้ม เข้าปาก
  ทำความรู้สึกดื่มด่ำกับรสส้ม และน้ำส้มที่กำลัง
  ไหลลงลำคอ...สีหน้าของท่านมีแวว อ่อนโยน เมตตา
  มีรอยยิ้มนิดๆ ที่สดใส ไม่เสแสร้ง

  นี่คือการกินผลส้มอย่างแท้จริง

  (verygood)
   
 11. MOUNTAIN

  MOUNTAIN เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  15,035
  ค่าพลัง:
  +131,981
  รูปขนาดเล็ก
  [​IMG]
  ตาลุงห้อยพระเต็มคอ ดูท่าทางจะวอกแวก นะ อิอิ
  ถึงได้ติดตามท่านอาจารย์...ได้วิชามา คง ลดปริมาณพระในคอได้
   
 12. น้องหน่อยน่ารัก

  น้องหน่อยน่ารัก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  1,998
  ค่าพลัง:
  +5,058
  เฮ้อ ... คนไทยก็ชอบคนต่างชาติที่เป็นมหายานได้
  แต่หากคนไทยแท้ ลุกขึ้นมาประกาศตนเองว่าเป็นเซน
  เขาคนนั้นอาจถูกต่อต้าน ขับไล่ออกนอกประเทศเช่นกัน

  สุดท้าย ไปได้ดีต่างแดนเหมือนท่านติช...  สัจธรรมอะไรกันนะ? ที่คนดีไม่ได้รับการยอมรับในประเทศของตน
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ฮันห์ มิติใหม่ของพุทธศาสนา
 1. บ้องแบ้ว
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  268
 2. common good fon
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  346
 3. SiTa
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,416
 4. kennek
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  526
 5. vacharaphol
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  403

แชร์หน้านี้

Loading...